Integracija poslovnih procesa društva KAMIKS EKO kroz ulaganje u IKT

Tvrtka Kamiks Eko d.o.o. je uspješno provela projekt pod nazivom „Integracija poslovnih procesa društva KAMIKS EKO kroz ulaganje u IKT“, referentnog broja KK.03.2.1.19.1032

Osnovni problem koji se želi riješiti implementacijom IKT-a je nedovoljna integracija poslovnih procesa i niska razina učinkovitosti organizacije rada.Cilj projekta je implementacija softverskih i hardverskih rješenja kako bi se ojačala tržišna pozicija te povećala tržišna konkurentnost i učinkovitost poslovanja. 

Više informacija o projektu:
Ukupna vrijednost projekta – 1.502.649,05 kn
Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova – 1.177.091,24 kn
Bespovratna sredstva – 753.338,39 kn
Privatni doprinos – 749.310,66 kn
Projekt je započeo 01. listopada 2019. te su uspješno završene sve aktivnosti 01. listopada 2020.

Ciljevi i rezultati projektnog prijedloga:

  • povećanje prihoda- min 77%
  • povećanje produktivnosti 20%
  • povećanje broja zaposlenih min. 13 osoba
  • povećanje broja klijenata u sektoru DDD za 10%

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“
Kontakt osoba za više informacija:
Julijana Buntak,
+ 385 1 653 0052,
e-mail:info@kamiks-eko.hr

Više informacija možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr