Integrirano suzbijanje štetočina

Integrirano upravljanje štetočinama (IPM) rješenje koje koristi Kamiks Eko osmišljeno je kako bi osiguralo tvrtkama učinkovito i ekološki prihvatljivo rješenje za suzbijanje štetočina i rješenja štetočina jedinstveno prilagođena vašim potrebama, proaktivno sprječavajući rizik i utjecaj skupih zaraza od štetočina.

Što je integrirano suzbijanje štetočina?

Integrirano suzbijanje štetočina koristi kombinaciju praksi za uklanjanje korijenskih uzroka zaraze štetočinama.

IPM programi koriste trenutne, sveobuhvatne informacije o životnim ciklusima štetočina, njihovom ponašanju, biologiji i interakcijama s okolinom.

U Rentokilu se te informacije kombiniraju s našim najnovijim metodama za suzbijanje štetočina i digitalnim rješenjima za suzbijanje štetočina kako bi se učinkovito upravljalo napadima štetočina na najekonomičniji način i s najmanje moguće opasnosti za ljude, imovinu i okoliš.