eu flag

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Inovativna rješenja za suzbijanje štetočina

Digitalno praćenje prisutnosti štetočina

Kontrola
štetnika

Suzbijanje štetočina je regulacija ili upravljanje vrstom koja je definirana kao štetočina. Mjere suzbijanja štetočina mogu se provoditi kao dio integrirane strategije suzbijanja štetočina, a za to trebate nas.

Deratizacija
za tvrtke

Sa više od 20 godina iskustva, te preko 10 tisuća lokacija godišnje, lider smo u borbi protiv štetočina, pružajući stručne i pouzdane usluge suzbijanja štetočina na teritoriju Hrvatske i zemalja u regiji.

Inovativno
suzbijanje štetočina

Naš istraživački i razvojni centar objedinjuje nauku, inovacije i tehničku stručnost kako bi potaknuo razvoj novih rješenja za suzbijanje štetočina, kao što su ne - toksični uređaji za kontrolu štetočina (insectron uređaji).