Dobro došli na stranice tvrtke Kamiks eko. Osnovne djelatnosti kojima se bavimo su dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija, čišćenje, pranje i dezinfekcija ventilacijskih i klimatizacijskih sustava, te UV i ultrazvučna kontrola štetnika Zbog širokog spektra djelatnosti naših naručitelja usluga (prehrambena, proizvodna, trgovačka i druga industrija), imali smo priliku susresti se s raznolikom problematikom koju smo uspješno savladali i riješili na zadovoljstvo naručitelja usluga.

S poštovanjem,

Ivica Ačkar
Izvršni direktor

 

KONTAKT INFORMACIJE

Kamiks eko d.o.o.
za usluge i trgovinu


Franje Puškarića 18
10 250 Zagreb, Hrvatska

Telefon: + 385 1 653 0052
Fax: + 385 1 653 0059
E-mail: info@kamiks-eko.hr