Dezinfekcija

Dezinfekcija je skup različitih mjera koji se provode s ciljem uništavanja, usporavanja rasta i razmnožavanja ili uklanjanja većine mikroorganizama. Pri provedbi dezinfekcije cilj je ukloniti naročito one mikroorganizme koji su štetni za ljude ili proizvodne procese.
serviceImage

Načini provođenja dezinfekcije

 

Mehaničke mjere

dezinfekcije podrazumijevaju mehaničko uklanjanje mikroorganizama s radnih površina, predmeta ili u prostoru kao samostalne metode uklanjanja mikroorganizama, odnosno  stvaranja preduvjeta za uspješno provođenje drugih postupaka dezinfekcije, a provode se struganjem, metenjem, odmašćivanjem i pranjem, filtracijom, ventilacijom i taloženjem.


Fizikalne mjere

dezinfekcije podrazumijevaju uporabu topline (suha ili vlažna) ili UV svjetlosti koja svojim djelovanjem uništava, usporava rast i razmnožavanje ili uklanja većinu mikroorganizama.


Kemijske mjere

dezinfekcije podrazumijevaju uporabu kemijskih tvari, odnosno dezinficijensa, koje svojim djelovanjem uništavaju, usporavanju rast i razmnožavanje ili uklanjaju većinu mikroorganizama.

 

 

Tehnike dezinfekcije

 Kamiks eko provodi mjere dezinfekcije korištenjem raznih tehnika za primjenu dezinficijensa: tehnike ovise o veličini i namjeni prostora. Odabir tehnike i sredstva mora osigurati učinkovitost s ciljem uništavanja, usporavanja rasta i razmnožavanja ili uklanjanja većine mikroorganizama do razine koja u danim okolnostima, a s obzirom na način izloženosti, neće predstavljati rizik za zdravlje ljudi ili proizvoda i neće uzrokovati onečišćenje radnih površina, predmeta, prostora ili objekata.

Kamiks eko koristi nekoliko tehnika:

  1. Prskanje- primjena radnih otopina dezinficijensa tehnikom izbačenog mlaza za obradu ciljanih površina ručnim, leđnim ili motornim prskalicama s kapima veličine od 100 do 200 mikrona.

  2. Raspršivanje (orošavanje)- primjena radnih otopina dezinficijensa tehnikom nošenog mlaza za obradu ciljanih površina i prostora, ručnim ili leđnim raspršivačem kapima veličine od 50 do 100 mikrona

  3. Zamagljivanje (aerosolizacija)- primjena radnih otopina dezinficijensa tehnikom izbačenog mlaza za obradu prostora kapima veličine do 50 mikrona

  4. Zadimljavanje- ispunjavanje ciljanih prostora česticama dezinficijensa koji se tinjanjem ili izgaranjem oslobađa iz posebnih formulacija dezinficijensa.

Za dezinfekcije se koriste preparati bez mirisa ili sa dezodorirajućim djelovanjem.

 

Dezinficijensi koje koristimo, kao kemijska sredstva zadovoljavaju sve aspekte djelotvornosti (djelovanje je ispitano kod nadležnih institucija), ali i stroge zahtjeve prihvatljive za okoliš. Pritom poštujemo sve zakonitosti za provođenje učinkovite dezinfekcije. Koriste se isključivo sredstva koja preporuča Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske i koja se nalaze na listi biocidnih sredstava Europske unije.