Dezinsekcija

Dezinsekcija je skup različitih mjera koje se poduzimaju s ciljem smanjenja populacije najmanje do praga štetnosti, zaustavljaju rast i razmnožavanje ili potpuno uništavaju nazočnu populaciju štetnih člankonožaca (Arthropoda, uključujući razred Insecta) koji prenose uzročnike zaraznih bolesti, parazitiraju na tijelu čovjeka, uzrokuju alergijske reakcije, imaju toksično djelovanje ili su uznemirivači ili skladišni štetnici na hrani. Dezinsekcija podrazumijeva i način sprječavanja ulaženja i zadržavanja štetnih člankonožaca (Arthropoda) na površine, u prostor ili objekt.
serviceImage

Načini provođenja dezinsekcija

Najčešće se radi o slijedećim populacijama insekata: žohari, mravi, muhe, komarci, ose, krpelji, buhe, stjenice, razne vrste žižaka, moljci itd. Muhe, grinje, žohari, mravi mogu stalno ili povremeno napadati proizvode, smanjiti im kakvoću ili ih potpuno onesposobljavati za prehranu ljudi te na taj način njihovo prisustvo u objektu predstavljanja moguću opasnost za zdravlje ljudi.

 


Mehaničke mjere

dezinsekcije podrazumijevaju čišćenje prostorija, pravodobno uklanjanje otpada i ostalog materijala pogodnog za razvoj štetnih člankonožaca (Arthropoda), preslagivanje zaliha, prevrtanje i isušivanje staništa, ugradnju prepreka (mreže), uporabu lovki i ljepljivih traka s ili bez atraktanata.


Fizikalne mjere

dezinsekcije podrazumijevaju postupke regulacije mikroklime, uporabu topline ili hladnoće te svjetlosti s ciljem smanjenja nazočne populacije, zaustavljanja rasta i razmnožavanja ili potpunog uništenja štetnih člankonožaca (Arthropoda).


Biološke mjere

dezinsekcije podrazumijevaju uporabu kralješnjaka uz dozvolu mjerodavnog ministarstva i raznih sojeva mikroorganizama koji djeluju selektivno na ciljane vrste štetnih člankonožaca (Arthropoda) ili njihove razvojne oblike, a da pritom ne oštećuju ili ugrožavaju ostale vrste i okoliš.


Kemijske mjere

dezinsekcije podrazumijevaju uporabu pesticida s ciljem smanjenja ukupnog broja, zaustavljanja rasta i razmnožavanja ili potpunog uništenja nazočne populacije štetnih člankonožaca (Arthropoda) i njihovih razvojnih oblika.

 

 

Tehnike dezinsekcije

Kamiks eko u suradnji s klijentima poduzima sve preventivne mjere dezinsekcije koje su realno moguće kako bi se korištenje kemijskih mjera svelo na minimalnu preventivnu mjeru. Primjenom ograničenih kemijskih mjera održava se pojava štetnika na prihvatljivoj razini.

Kemijske mjere dezinsekcije punog opsega na površinama, u prostoru ili objektu provode se kada je unatoč poduzetim preventivnim mjerama, odnosno primijenjenim mehaničkim mjerama, došlo do pojave ili nekontroliranog razmnožavanja štetnih člankonožaca (Arthropoda).

Izbor i vrsta formulacije pesticida, način primjene, rokovi provedbe i mjere opreza ovise o vrsti štetnog člankonožaca (Arthropoda) koji se suzbija, biološkim i etološkim svojstvima člankonožaca (Arthropoda), stupnju, proširenosti i mjestu infestacije te o svojstvima i namjeni površine, prostora ili objekta.

Kamiks eko primjenjuje nekoliko tehnika aplikacije pesticida, odnosno insekticida:

  1. Zaprašivanje- primjena pesticida u formulaciji prašiva ručno ili uređajem za zaprašivanje,

  2. Primjena granula- primjena pesticida u formulaciji mikrogranula ili granula, ručno ili uređajem za primjenu granula,

  3. Prskanje- primjena radnih otopina pesticida u obliku otopina, emulzija ili suspenzija tlačnim ručnim ili motornim prskalicama kapima veličine od 100 do 200 mikrona,

  4. Raspršivanje (orošavanje)- primjena radnih otopina pesticida u obliku otopina, emulzija ili suspenzija uređajima za raspršivanje na elektro ili benzinski pogon s kapima veličine od 50 do 100 mikrona,

  5. Zamagljivanje- primjena pesticida u obliku koncentriranih otopina ili radnih otopina (vodenih ili uljnih) uređajima za toplo ili hladno zamagljivanje veličine do 50 mikrona,

  6. Zadimljavanje- primjena kemijskih formulacija koje sagorijevanjem ili tinjanjem oslobađaju aerosole (dim), pare ili plinove.