Čišćenje klimatizacijskih i ventilacijskih sustava i napa

Čišćenje ventilacijskih i klimatizacijskih sustava i napa provodimo metodama mehaničkog i kemijskog čišćenja te tehnikom suhog leda. Osim ručnog rada pri obavljanju ovog procesa u našem radu koristimo tehnološke inovacije, robotski čistač, koji je postao središnji dio modernih rješenja za čišćenje i higijenu.
serviceImage

Zahtjevi za čišćenje i dezinfekciju ventilacijskih i klimatizacijskih sustava

Čistoća ventilacijskih sustava smatra se važnom za ljudsku udobnost i zdravlje, potrošnju energije, vijek trajanja sustava i za čistoću operacija ili procesa koji se provode u ventiliranom prostoru.

 

Osnovne postavke programa čišćenja ventilacije propisuje norma EN 15780:2011 Ventilacija u zgradama - Kanali - Čistoća ventilacijskih sustava. Ova se europska norma primjenjuje i na nove i na postojeće sustave ventilacije i klimatizacije i utvrđuje kriterije ocjenjivanja čistoće, postupke čišćenja ovih sustava, a validacija učinkovitosti čišćenja također se primjenjuje na proizvode koji su u skladu s EN 1505, EN 1506, EN 13053, EN 13180 i EN 13403, koji se koriste u klimatizacijskim i ventilacijskim sustavima za boravak ljudi definiranim u opsegu CEN/TC 156.

Ova europska norma paralelna je norma s EN 12097, koja utvrđuje zahtjeve za dimenziju, oblik i mjesto za pristupne ploče za čišćenje i servisiranje u kanalnim sustavima.

 

Osim navedenih normi, u Hrvatskoj nekoliko zakona i pravilnika propisuje obvezu provođenja mjera čišćenja i dezinfekcije ventilacijskih i klimatizacijskih kanala. Prvenstveno su to Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i prateći Pravilnik o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te Zakon o veterinarstvu i prateći Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u veterinarskoj djelatnosti. Dodatno zahtjeve propisuju Pravilnik o tehničkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave, Zakon o zaštiti od požara, Zakon o zaštiti na radu, Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata, Tehnički propisi o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada.


Zahtjevi za čišćenje i dezinfekciju nape u industriji i ugostiteljstvu

Čistoća industrijskih i kuhinjskih nape smatra se važnom za požarnu sigurnost objekta, sigurnost proizvoda koji se priprema korištenjem nape, potrošnju energije, vijek trajanja sustava i za čistoću operacija ili procesa koji se provode u ventiliranom prostoru.

 

U Hrvatskoj nekoliko zakona i pravilnika propisuje obvezu provođenja mjera čišćenja i dezinfekcije industrijskih i kuhinjskih napa. Prvenstveno su to Zakon o zaštiti od požara, Zakon o zaštiti na radu, Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata. Dodatne zahtjeve propisuju Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i prateći Pravilnik o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te Zakon o veterinarstvu i prateći Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u veterinarskoj djelatnosti.

 

Opseg usluge

Čišćenje klimatizacijskih i sustava ventilacijskih i napa podrazumijeva ručni rad od strane obučenih profesionalnih zaposlenika Kamiks eka. Pri zahtjevnijim i teško pristupačnim površinama za čišćenje, primjenjujemo tehnološku inovaciju- robotski čistač.

U usluge čišćenja i održavanja ubrajamo:

•       kemijsko čišćenje ventilacijskih kanala klimatizacijskih sustava, komora, ventilatora, filtera, prigušivača za sve sustave ventilacije,

•       kemijsko čišćenja kuhinjskih napa i industrijskih uređaja specijalnim otapalima,

•       dezinfekcija klimatizacijskih i ventilacijskih sustava,

•       čišćenje ventilacijskih sustava tehnikom suhog leda,

•       dobava i zamjena filtera (dodatna opcija).

 

Korištenje kamere i evidencija rada

Na zahtjev klijenta, prije izrade ponude ili početka radova, možemo izvršiti inspekcijski pregled horizontalnih kanala pomoću robota na koji je postavljena digitalna kamera koja projicira sliku na monitor, te vertikalnih kanala pomoću mikro kamere ugrađene u crijevo. Isti pregled može se obaviti i nakon izvršenog čišćenja. Na fotografijama je zabilježen i termin radova tako da uz prateću dokumentaciju sve zajedno našim klijentima služi (osim kao uvid u stanje sustava i kvalitetu radova) i u slučaju nadzora nadležnih inspekcija ili eventualnog incidenta nakon kojeg je potrebno priložiti dokumentaciju o redovnom održavanju sustava (garancije na uređaje, kvar, požar).

 

Provođenje usluge

Usluga uključuje sljedeće radove:

•       inspekcijski pregled sustava ventilacije prije i nakon izvršenog čišćenja,

•       korištenje odgovarajućih materijala za kemijsko čišćenje,

•       provođenje mehaničkog i kemijskog čišćenja putem robota ili ručno (sukladno sustavu)

•       dezinfekcija sustava, izdavanje uvjerenja o provedenim radovima,

•       uzimanje briseva prije i poslije provedenih radova (dodatna opcija).