Deratizacija

Deratizacija je skup različitih mjera koji se poduzimaju s ciljem smanjenja populacije štetnih glodavaca ispod praga štetnosti, zaustavljanja razmnožavanja ili potpunog uništenja nazočne populacije štetnih glodavaca koji su prirodni rezervoari i prijenosnici uzročnika zaraznih bolesti ili skladišni štetnici. Deratizacija podrazumijeva i sve mjere koje se poduzimaju radi sprječavanja ulaženja, zadržavanja i razmnožavanja štetnih glodavaca na površinama, u prostoru ili objektima.
serviceImage

Načini provođenja deratizacije

 

Mehaničke mjere

deratizacije podrazumijevaju pravodobno uklanjanje otpada i ostalog materijala pogodnog za razvoj štetnih glodavaca, preslagivanje zaliha, uklanjanje mogućih staništa, ugradnju prepreka (mreže), uporabu lovki (živolovki ili mrtvolovki), ljepljivih traka sa ili bez atraktanata.


Fizikalne mjere

deratizacije podrazumijevaju postupke uporabe ultrazvuka s ciljem sprječavanja ulaženja i zadržavanja štetnih glodavaca.


Kemijske mjere

deratizacije podrazumijevaju uporabu rodenticida, odnosno izlaganje zatrovanih mamaca s antikoagulantima I. i II. generacije ili plinova s ciljem smanjenja ukupnog broja populacije štetnih glodavaca ispod praga štetnosti, zaustavljanja razmnožavanja ili potpunog uništenja nazočne populacije štetnih glodavaca.

 


Tehnike deratizacije

Kamiks eko provodi kemijske mjera deratizacije, odnosno izlaganje zatrovanih mamaca kada je unatoč poduzetim preventivnim mjerama došlo do pojave ili nekontroliranog razmnožavanja štetnih glodavaca.

Izbor i vrsta formulacije zatrovanih mamaca, način i dinamika izlaganja i mjere opreza ovise o vrsti štetnih glodavaca koji se suzbijaju, biološkim i etološkim svojstvima štetnih glodavaca, brojnosti populacije te o svojstvima i namjeni površine, prostora ili objekata.

Kemijske mjere deratizacije, odnosno načini izlaganja zatrovanih mamaca, Kamiks eko provodi:

  1. Zaprašivanjem- primjena rodenticidnih prašiva za posipanje rupa i putova kretanja štetnih glodavaca,

  2. Izlaganjem rasutih rodenticidnih mamaca,

  3. Izlaganjem krutih (parafiniziranih) rodenticidnih mamaca,

  4. Izlaganjem pojilica s vodenim otopinama rodenticida,

 

Način izlaganja zatrovanih mamaca mora biti pažljivo odabran, planiran i mora osigurati maksimalno pokrivanje infestiranih površina. Mora biti izveden na način da su izloženi zatrovani mamci postavljeni na mjesta na kojima su dostupni i prihvatljivi štetnim glodavcima.

 

Kamiks eko digitalna aplikacija zoneQ ,

koja je u fazi programiranja, pratit će stanje svake deratizacijske meke te na taj način kontinuirano provodi analizu trenda. Sukladno dobivenim podacima provodit će se procjena rizika te primjena novih preventivnih mjera. Sve deratizacijske kutije su odgovarajuće označene kako bi se osigurala ispravna pozicija i stalni nadzor od strane naši stručnjaka. Isto će postati dio opsežnog sustava za integrirano upravljanje štetnicima Kamiks eka.