Integrirano upravljanje štetnicima

Integrirano upravljanje štetnicima (Integrated Pest Management- IPM) razvijeno je kao odgovor na stalno rastuću upotrebu pesticida koja je rezultirala krizama kontrole štetnika (izbijanje sekundarnih problema i ponovno oživljavanje štetnika nakon razvoja otpornosti na pesticide) i sve većim dokazima i svijesti o štetnosti i troškovima intenzivne upotrebe pesticida za ljudsko zdravlje i okoliš.
serviceImage

Integrirano upravljanje štetnicima

Kamiks eko se fokusira na dugoročnu prevenciju štetnika primjenom učinkovitog sustava planiranja mjera na bazi analize opasnosti i procjene rizika.

Procedura integriranog upravljanja štetnicima podrazumijeva poduzimanje preventivnih mjera kako spriječite da štetnike da postanu problem.


Umjesto jednostavnog uklanjanja štetnika nakon što se oni pojave, primjenom procedure integriranog upravljanja štetnicima promatraju se različiti čimbenici okoliša koji utječu na štetnike i njihovu sposobnost da napreduju. Naoružani ovim informacijama, možete stvoriti uvjete koji su nepovoljni za štetnike te tako spriječiti pristup istih vašem poslovnom prostoru.

Praćenje znači provjeravanje vašeg polja, krajolika, šume ili zgrade, ili nekog drugog mjesta, kako biste utvrdili koji su štetnici prisutni, koliko ih ima ili kakvu su štetu prouzročili, odnosno kakvu štetu mogu prouzročiti. Točno utvrđivanje štetnika ključno je za procjenu hoće li taj štetnik postati problem te koje se mjere moraju poduzeti u smislu određivanja najbolje strategije kontrole štetnika.


Nakon praćenja i razmatranja informacija o štetniku, njegovoj biologiji i čimbenicima okoliša, donosi se odluka može li se štetnik tolerirati ili je to problem koji zahtijeva kontrolu. Kamiks eko pomaže odabrati najučinkovitije metode upravljanja i najbolje vrijeme za njihovu upotrebu.Kombinirani preventivni pristup za veću učinkovitost

Najučinkovitiji, dugoročni način borbe protiv štetočina je korištenje kombinacije metoda koje bolje djeluju zajedno nego odvojeno. Pristupi upravljanju štetnicima često se grupiraju u sljedeće kategorije:


Biološka kontrola

je korištenje prirodnih neprijatelja (predatora, parazita, patogena i konkurenata) za kontrolu štetočina i njihove štete. Beskralješnjaci, biljni patogeni, nematode, korovi i kralježnjaci imaju mnogo prirodnih neprijatelja.

 

Kontrola kultura

je postupak koji smanjuju naseljavanje, razmnožavanje, širenje i preživljavanje štetnika. Na primjer, promjena prakse navodnjavanja može smanjiti probleme sa štetočinama, budući da previše vode može povećati bolesti korijena i korov ili privlačiti insekte, ptice i sl.

 

Mehaničke i fizičke kontrole

izravno uklanjaju nametnike, blokiraju nametnike ili čine okolinu neprikladnom za njih. Zamke za glodavce primjeri su mehaničke kontrole. Fizička kontrola uključuje košnja trave, parnu sterilizaciju tla za suzbijanje bolesti ili barijere kao što su zasloni za sprječavanje ulaska ptica ili insekata.

 

Kemijsko suzbijanje

je uporaba pesticida, odnosno insekticida i rodenticida. U integriranom upravljanju štetnicima, kemijska sredstva se koriste preventivno samo kada su potrebni i u kombinaciji s drugim pristupima za učinkovitiju, dugoročnu kontrolu. Kemijska sredstva se biraju i primjenjuju na način koji minimalizira njihovu moguću štetu za ljude, neciljane organizme i okoliš. Kamiks eko koristi najselektivnije kemijsko sredstvo koje će obaviti posao i biti najsigurnije za druge organizme i za kvalitetu zraka, tla i vode. Korištenje rodenticida u stanicama za mamac, umjesto rasutog i insekticida zadimljavanjem umjesto prskanjem, Kamiks eko značajno doprinosi smanjenju negativnog utjecaja korištenja kemijskih sredstava na okoliš.


Program integrirano upravljanje štetnicima

U Kamiks eku se sve informacije koje prikupljamo kombiniraju s našim najnovijim metodama kontrole štetnika i digitalnim rješenjima za kontrolu štetnika.

Korištenjem najnovije tehnologija pomiješane s proaktivnim pristupom prevenciji štetnika, Kamiks eko program integriranog upravljanja štetnicima uključuje sljedećih šest koraka:

  1. Identifikacija štetnika

  2. Analiza opasnosti:- praćenje i procjena brojnosti i šteta od štetnika

  3. Izrada plana preventivnih mjera

  4. Provođenje preventivnih i interventnih mjera

  5. Popravne mjere i procjena učinka

Analiza trenda i procjena rizika

Nakon uspješno implementiranog digitalnog rješenja zoneQ za planiranje i kontrolu usluge čišćenja ventilacijskih i klimatizacijskih sustava te nadzor postavljenih uređaja za kontrolu letećih insekata, Kamiks eko je u fazi izrade custom-made digitalnog rješenja za upravljanjem procesima kontrole štetnika. zoneQ bi tako nakon implementacije postao opsežan sustav za integrirano upravljanje štetnicima Kamiks eka.