Uređaji na bazi UV svijetlosti za kontrolu letećih insekata

Uređaji za kontrolu letećih insekata na bazi UV lampi, uobičajeno su rješenje u prehrambenoj industriji i ugostiteljstvu. Oni privlače ultraljubičastim (UV) lampama leteće insekte. Postoje dvije tehnike uklanjanja privučenih letećih insekata: putem strujnog udara ili ljepljivom plohom.
serviceImage

Uređaji na bazi UV svjetlosti nakon što privuku leteće insekte, uklanjaju iste putem strujnog udara ili ljepljivom plohom.

Potrebno je procijeniti zahtjeve i ciljane štetnike prije nego što se pretpostave UV uređaji. Na taj način postavljamo odgovarajuće uređaje koji efikasno uklanjaju neželjene leteće insekte.

 

Vrsta uređaja

Uređaji za kontrolu letećih insekata na bazi UV svjetlosti s elektrificiranim rešetkama ubijaju leteće insekte putem strujnog udara, ali imaju nedostatak da se dijelovi tijela mogu izbaciti iz uređaja bilo kroz proces strujnog udara ili puhanjem vjetra. Stoga treba pažljivo razmotriti njihov položaj kako bi se osiguralo da ne predstavljaju potencijalni rizik od kontaminacije otvorenih površina proizvoda ili preparata.

 

Puno prihvatljiviji su uređaji za kontrolu letećih insekata na bazi UV svjetlosti s ljepljivim plohama koji hvataju leteće insekte na ljepljivoj tvari. Njihova pozicija ne ugrožava proizvodne i slične površine koje se nalaze ispod uređaja. Ta tehnika mnogo je prihvatljivija za proizvodne pogone prehrambene industrije (HACCP sustav) ili farmaceutske i kozmetičke industrije (GMP standardi).

 

UV lampe koje su jezgra većine uređaja za kontrolu letećih insekata predstavljaju potencijalne probleme kontaminacije zbog mogućnosti loma stakla; stoga UV lampe moraju biti odgovarajuće zaštićene. To se obično može postići korištenjem lampi sa zaštitnim omotačem, tj. plastičnim omotom koji se skuplja (obično definiran oznakom na jednom kraju), ili žaruljama unutar zaštitnog kućišta.

 

Uređaji za kontrolu letećih insekata na bazi UV svjetlosti trebao bi biti odgovarajuće veličine za prostor koji treba pokriti ili treba postaviti potreban broj uređaja kako bi odgovarajuće pokrio štićenu površinu jedinica- procjena rizika od štetočina trebala bi sadržavati te podatke. UV uređaji se obično proizvode za određenu površinu pokrivanja (npr. 50, 100 m2..).


Kontrola uređaja

Pozicioniranje uređaja važno je kako bi se osigurao njihov učinkovit rad.

Trebaju biti postavljeni:

•   daleko od drugih izvora UV svjetla, tj. daleko od prozora i umjetne rasvjete kao što su trakasta svjetla, jer su ona snažnija od žarulja koje ubijaju muhe,

•   primjereno njihovoj namjeni; na primjer, odvlačenje letećih insekata dalje od područja koje treba zaštititi.

 

Svjetlost UV lampe s vremenom opada i stoga ih treba mijenjati najmanje svakih 12 mjeseci (ili sukladno uputi proizvođača), idealno tijekom proljeća kako bi bile najučinkovitije u najrizičnijim mjesecima. Dodatno Kamiks eko kontrolira intenzitet UV svjetlosti putem UV mjerača te sukladno nalazima predlaže izmjenu UV lampi.

Svaku jedinicu također treba servisirati i održavati odgovarajuće kvalificirani tehničar kako bi se osigurao siguran i učinkovit rad.

 

Uređaji za kontrolu letećih insekata na bazi UV svjetlosti s ljepljivom plohom su odličan element za procjenu prisutnosti letećih insekata u nekom prostoru. Kamiks eko provodi kontinuiran nadzor popunjenosti ljepljive plohe te analizu trenda. Ti se podaci koriste prilikom planiranja DDD mjera u sklopu integriranog upravljanja štetnicima.